All jobs in Amsterdam:

And many more...

Jobs Amsterdam

Manager Projectbeheersing Watergraafsmeer

Spread the love

Manager Projectbeheersing Watergraafsmeer

Find a job in Amsterdam

Startdatum: 25-07-2022
Einddatum: 21-07-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 28 – 32
Sluitingsdatum: 04-07-2022 om 17:00 uur

Functieomschrijving
Help jij met structuur, overzicht en samenwerking onze projecten beheerst en voorspelbaar naar succes?
Het Ingenieursbureau zoekt een Manager Projectbeheerser (IPM) met ervaring die tevens kunnen bouwen aan een robuuste manier van opdrachtbeheersing en daarin begeleiden en coachend van projectbeheerser(s) in opleiding.

Werkzaamheden
Als Manager Projectbeheersing verantwoordelijkheid nemen voor het op orde brengen en houden van alle beheersaspecten binnen het project op enkele grotere opgaven (herinrichting Driemond, Watergraafsmeer) in samenwerking met Waternet. Daarnaast de rol van portefeuille projectbeheerser vervullen van de projecten voor Verkeer & Openbare ruimte in het gebied stadsdeel Oost en Zuidoost. Hierbij wordt overall de kwaliteit bewaakt van diverse producten (zoals projectplannen en rapportages) en wordt er voor diverse ( veelal middelgrote) projecten de projectbeheersing verzorgd.

Vanuit de opdrachtbeheersing in de portefeuille bouw je aan structuur, overzicht en voortgangsbewaking en bent daarin coachend, richting gevend en faciliterend voor junior projectbeheerders. Samen zorg je ervoor dat de basis op orde is in de portefeuille en projecten een realistische belofte doen aan de opdrachtgever. Je faciliteert en helpt de accounthouder in het anticiperen op de veranderende omgeving en bedenkt efficiënte en haalbare werkprocessen gedurende de verandering. Voor een aantal projecten maak je deel uit van het projectteam als projectbeheerser op alle GROTIK aspecten.

  • Deelnemen aan voortgangsgesprekken met projectmanager en opdrachtgever
  • Uitvoeren van de benodigde werkzaamheden van de jaarrekening: hardmaken verplichtingen, afsluitende boekingen, inhoudelijke verantwoording.
  • Adviseren en meeschrijven aan voordrachten ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming
  • Begeleiden van aanvraag en verantwoording van projectsubsidies
  • Toetsen op naleven subsidievoorwaarden en subsidiabiliteit

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De afdeling ‘Projectbeheersing’ is een adviesafdeling binnen het Ingenieursbureau met (manager)projectbeheersers, financieel adviseur en financieel ondersteuners. Het aanverwante team herbergt de planningsadviseurs, kostendeskundigen en risicomanagement adviseurs. Dit tezamen telt zo’n 140 mensen zowel een structurele inzet in projecten (als onderdeel van het projectteam) als een enkelvoudige betrokkenheid op productbasis of met een adviesopdracht.
Ingenieursbureau heeft een stevige ambitie op de doorontwikkeling van projectbeheersing. Daarin wordt kennis er ervaringen gedeeld, werkwijzen ontwikkeld  en verschillende ontwikkelingen aangestuurd.

P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP’er is niet mogelijk (ook niet vanuit je eigen BV) aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP’ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.

______________
Check out this vacancy


Spread the love