All jobs in Amsterdam:

And many more...

Jobs Amsterdam

Senior Manager Accountancy

Spread the love

Senior Manager Accountancy

Find a job in Amsterdam

In deze positie word je verantwoordelijk voor de financiële rapportages van de vennootschappen die aan jouw verantwoordelijkheid worden toegewezen. Je stelt van deze vennootschappen de jaarrekeningen op, VPB-aangiften en verzorgt de jaarwerkdossiers t.b.v. de Accountantscontrole. Tevens verzorg je tussentijdse financiële (management-en onroerend goed) rapportages ten behoeve van het Asset Management. In deze brede rol krijg je veel verantwoordelijkheid toebedeeld en ben je het aanspreekpunt voor de Asset Managers en opdrachtgevers. Ook ben je contactpersoon voor o.a. accountant en fiscus. Je vervult je rol als zelfstandig Manager van een portefeuille vennootschappen met analytisch inzicht. Kortom, een uitdagende en interessante functie voor de Finance Professional.

Functieomschrijving Financieel Manager Accountancy omvat de volgende werkzaamheden:

A. Jaarwerk vennootschappen:

– Het opstellen van jaarrekeningen;
– Het opstellen van publicatiestukken kamer van koophandel;
– Het verzorgen van aangiftes omzetbelasting;
– Het opstellen van aangiften vennootschapsbelasting;
– Overige werkzaamheden zoals aangeven door de directie.

B. Onderhouden van contacten met cliënten:

– Actief relatiebeheer met cliënten om klantbehoefte te signaleren en verwachtingen te managen;
– Het opvolgen van cliënten vragen en wensen;
– Verzorgen en behandelen van uiteenlopende correspondentie;
– Overige werkzaamheden zoals aangeven door de directie.

C. Management en onroerend goed rapportages:

– Het verzorgen van periodieke financiële rapportages (kwartaal)
– De opstelling van cashflow rapportages;
– De opstelling van budgetten, waaronder servicekosten begrotingen en onderhoudsbegrotingen (in samenspraak met de commercieel- technische afdeling)
– De opstelling van tussentijdse verslagen en berichten
– De opstelling van object exploitatie afrekeningen en rendementsanalyses;
– De opstelling van diverse financiële informatie;
– Overige werkzaamheden zoals aangeven door de directie.

D. Overige werkzaamheden:

– Het opzetten, uitwerken en bewaken van interne procedures en richtlijnen voor de financiële administratie, samen met het management;
– Samen met het management optimaliseren van de procedures voor het allround beheer, ter verbetering van de efficiency, waaronder het verder verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen;
– Het actief overdragen van kennis en vaardigheden op de medewerkers van de financiële administratie, met als doel de kwaliteit van de primaire verwerking van transacties verder te verbeteren;
– Het coachen en begeleiden van de Accountancy medewerkers bij het samenstellen van jaarrekeningen
– Het bijhouden en opvolgen van de planning van de dagelijkse werkzaamheden, waaronder de planning van de oplevering van jaarrekeningen en belastingaangiften (uitstelregeling),
– Het voorbereiden en voeren van functioneringsgesprekken van de medewerkers van de financiële administratie,
– Het opzetten, uitwerken en bewaken van interne procedures en richtlijnen voor de financiële administratie.
– Assistentie bij het analyseren van de IT projecten en het optimaliseren van het IT landschap.
– Assisteren/ voortrekker/ initiator van overige verbetertrajecten

______________
Check out this vacancy


Spread the love