All jobs in Amsterdam:

And many more...

Jobs Amsterdam

HR Adviseur GGD

Spread the love

HR Adviseur GGD

Find a job in Amsterdam

Startdatum: 15-03-2021
Einddatum: 31-12-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 35-36
Sluitingsdatum: 08-03-2021 om 08:00 uur

Gemeente Amsterdam is op zoek naar een Senior P&O Adviseur.

Je adviseert over brede P&O-vraagstukken en implementeert het centraal ontwikkeld P&O beleid binnen de organisatie. Je bent in staat om zelfstandig complexe P&O vraagstukken op te pakken en verzoeken om te zetten in adequate P&O-oplossingen. Je werkt integraal samen met specialisten op het gebied van Mobiliteit, Organisatieadvies, Leren en Ontwikkelen en Verzuim. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van advies over thema’s, zoals verzuim, de beoordelingscyclus en individuele P- dossiers.

Werkzaamheden
Je bent adviseur en gesprekspartner van het lijnmanagement; Je werkt decentraal bij de GGD in een team van P&O adviseurs; Je adviseert over aangeboden P&O-producten en het implementeren van P&O-beleid; Je adviseert het management zelfstandig over de toepassing van P&O-instrumenten en het uitvoeren van personeelsbeleid. Denk hierbij aan onderwerpen als arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, verander- en organisatorische vraagstukken, functioneringsdossiers en bezwaarzaken; Je implementeert centraal ontwikkeld gemeentebreed P&O-beleid; Je analyseert (en stelt waar nodig op) managementinformatie op het gebied van P&O; Je werkt aan complexe casuïstiek op het gebied van o.a. verzuim, disfunctioneren, integriteit; Je werkt in een sterk veranderende omgeving, ervaring met veranderingsprocessen is een must!

Gemeente Amsterdam
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

Extra informatie

  • Optie tot verlenging: Nee

______________
Check out this vacancy


Spread the love