All jobs in Amsterdam:

And many more...

Jobs Amsterdam

Interim Manager 28-36 u p/w

Spread the love

Interim Manager 28-36 u p/w

Find a job in Amsterdam

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT34914
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: z.s.m.
Duur: 3 jaar
Optie op verlenging: Nee
Aantal uur per week: 28-36
Intakegesprek: week 45
Sluitingsdatum: donderdag 29 oktober om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. 

BlueTrail is op zoek naar een Interim Manager voor 28 tot 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Ben jij een ervaren, resultaatgerichte en omgevingsbewuste leidinggevende die kan sturen op hoofdlijnen en goed kan coachen? Krijg jij energie bij de gedachte nieuwe technologie en data analyse technieken in te zetten om de effectiviteit van de uitvoering van belastingprocessen te vergroten? Ben jij in staat draagvlak te creëren en mensen mee te nemen in deze processen en veranderingen? Voel jij je thuis in een fiscaal-juridische omgeving? Dan zijn we op zoek naar jou!

Belastingen staat voor een grote opgave de komende jaren, namelijk door ontwikkelen naar een volwassen, eigentijdse en data-gedreven organisatie waar vernieuwing en kwaliteit van het werk voorop staan. Binnen de afdeling Waarderen, Heffen en Toezicht (WHT) wordt deze opgave vertaald door focus te leggen op de (data)opgave en noodzaak tot teamontwikkeling. Voor het behalen van de doelstellingen wordt deze opdracht projectmatig opgepakt. Daarbij wordt binnen 2 maanden na start van de opdracht een plan van aanpak opgesteld door de Interim Manager om tot de beoogde verandering te komen. Uiterlijk binnen het eerste jaar van de opdracht wordt een evaluatie uitgevoerd voor wat betreft het functioneren van de kandidaat en de voortgang van de uitvoer van het plan van aanpak. 

Werkzaamheden:
Wij zoeken een interim Manager / Teamleider die deze veranderopgave vormgeeft en uitvoert vanuit daadkracht met oog voor team en resultaat. Voor het team van taxateurs betekent dit een focus op drie gebieden:

  1. de taxateur als individu en medewerker.
  2. de positie in de organisatie.
  3. de uitvoering van het proces.

ad. 1 De taxateur als individu en medewerker 
Op medewerkersniveau is het uitgangspunt; inzetten op brede inzetbaarheid en flexibiliteit om gemakkelijk aan te kunnen passen aan een veranderende omgeving. Voor de taxateur betekent dit in staat zijn om alle soorten en typen objecten te kunnen taxeren. Daarnaast is er voldoende ruimte voor specialisme en aandacht voor optimale procesinrichting om de tijdinvestering mogelijk te maken.

Belastingen stuurt op ontwikkeling naar multidisciplinaire teams, resultaatgericht werken en zelforganisatie. Een belangrijk succesfactor voor deze ontwikkeling zit in de “zachte” kant, het gaat dan o.a. om houding, gedrag en mindset. Deze “zachte” kant wordt geborgd in competenties en komt in het dagelijkse werk tot uiting. Daarnaast vormen landelijke ontwikkelingen -zoals bijvoorbeeld modelmatige waarderingen en duurzaamheid- de basis voor het voeren van een open dialoog over persoonlijke ontplooiing, ambities en concrete resultaten.

ad. 2: De positie in de organisatie
Belastingen Amsterdam heeft landelijk steeds meer een prominente rol, zo zijn er bijvoorbeeld landelijke trajecten om de verschillende belastingprocessen te uniformeren. Belastingen wil een bijdrage leveren aan de landelijke ontwikkelingen, hierbij is het noodzakelijk om vanuit het werk het contact met stakeholders en de maatschappij te professionaliseren. De opgave is het in beeld brengen van dit externe speelveld en het concretiseren van vervolgstappen.

ad. 3 De uitvoering van het proces
De afdeling WHT werkt aan het uniformeren van de processen, bijvoorbeeld het waarderingsproces. Ook experimenteert de afdeling met het inzetten van procesversnellers om het werk efficiënter uit te voeren. Deze lijn moet de komende periode worden voortgezet door het verbeteren van de eigen processen a.d.h.v. CLV (continu leren en verbeteren, zijnde Lean management, Scrum Agile etc.), verbinding zoeken met andere afdelingen en het borgen van kwaliteit.

 

______________
Check out this vacancy


Spread the love