All jobs in Amsterdam:

And many more...

Jobs Amsterdam

Informatiemanager Mr.

Spread the love

Informatiemanager Mr.

Find a job in Amsterdam

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT34912
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: z.s.m.
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36-40 (minimaal 32)
Intakegesprek: nog niet bekend.
Sluitingsdatum: woensdag 4 november om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. 

BlueTrail is op zoek naar een Medior Informatiemanager voor 36 tot 40 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De Medior Clusterinformatiemanager houdt zich deels bezig met de informatievoorziening voor de nieuwe afdeling Maatschappelijke Voorzieningen. Zij dragen zorg voor een goed voorzieningenniveau voor elke Amsterdammer.
Deze afdeling is onderdeel van het domein: Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit. De afdeling bestaat op dit moment uit ongeveer 50 medewerkers, verdeeld over 2 teams: 1. Accommodaties & Projecten (o.a. voormalige onderwijshuisvestingsteam) en 2. Stad en Gebieden. De clusterinformatiemanager zal zich allereerst richten op het – in samenwerking met deze nieuwe afdeling – opstellen van een IV portfolioplan voor 2021 waarbij ook aandacht wordt besteed aan het verder inrichten van de voor hen benodigde informatievoorziening. Daarnaast houdt deze clusterinformatiemanager zich ook bezig met de informatievoorziening voor de directies Werk, Participatie en Inkomen (WPI). Binnen dit domein worden bestaande systemen vervangen door het Amsterdamse programma Systeem Vernieuwing Werk en Inkomen (SVWI). De clusterinformatiemanager richt zich voornamelijk op het onderdeel: “Klantinteractie voor de burger (digitale dienstverlening Werk, Participatie en Inkomen)”. Voor Werk en Participatie wordt mogelijk een ander systeem verworven dan voor Inkomen. De klant krijgt bij voorkeur een integraal portaal aangeboden waarbij de gescheiden ‘achterkant’ niet merkbaar aanwezig is. Hierbij kunnen meerdere vormen van klantinteractie via verschillende kanalen en devices ondersteund worden. De clusterinformatiemanager is de spin in het web en zal een verbindende rol hebben tussen allerlei partijen die betrokken zijn bij deze informatievoorziening. Je gaat in deze rol samenwerken met de clusterinformatiemanagers op Werk, Participatie, Inkomen en Armoedebestrijding.

Werkzaamheden:

  • Het hebben van een verbindende rol tussen partijen in het speelveld van maatschappelijke voorzieningen en het domein van Werk Participatie en Inkomen met als doel een context gedreven informatiemanagement. Het gaat hier om de verbinding tussen de lijnorganisatie (WPI), projectteams en de afdeling Informatievoorziening Sociaal en de verbinding tussen overige projecten in het projectportfolio waarmee raakvlakken bestaan.
  • Het proactief signaleren van vragen en behoeften van de directies en management en deze vertalen naar de mogelijke IV impact. Hierbij betrek je de andere disciplines van de afdeling IV, waar nodig.
  • Het mede opstellen van IV portfolioplan 2021 waarin ook de digitale ambities en doelen van de doorontwikkeling van het sociale domein worden meegenomen.
  • Het vervullen van voorzittersrol in het regulier overleg waarin de voortgang van projecten en de resourceplanning van IV capaciteit worden besproken en afgestemd tussen IV en de business.
  • Bij een nieuw initiatief binnen het IV projectenportfolio begeleid je op IV gebied de verkenningsfase en stel je samen met de business een business case op.
  • Het tot stand brengen van een goede aansluiting tussen de business en de IV met al deze expertise in de rol van ‘trusted advisor’.
  • Het inspireren van anderen door het binnen brengen van nieuwe inzichten zoals robotica en ‘internet of things’.
  • De regierol in de voortgang van projecten en het acteren op strategisch-tactisch niveau met het management van de business.
  • Het voor de afdeling Maatschappelijke Voorzieningen verder inrichten van ondersteuning op gebied van de informatievoorziening conform behoefte van deze nieuwe afdeling.

______________
Check out this vacancy


Spread the love