All jobs in Amsterdam:

And many more...

Jobs Amsterdam

Azure Architect of Specialist

Spread the love

Azure Architect of Specialist

Find a job in Amsterdam

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT34770
Omgeving: Anna Paulowna / thuiswerken
Startdatum: 10 november
Einddatum: 30 juni 2021
Optie op verlenging: Ja 
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Donderdag 5 november via Teams
Sluitingsdatum: Woensdag 28 oktober om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. 

BlueTrail is op zoek naar een Azure Architect of Specialist.

Opdracht/functie omschrijving:

De opdracht houdt in de organisatie te ondersteunen, begeleiden en adviseren bij het aanpassen van huidige hybride ICT-infrastructuur naar het HUB SPOKE (Azure Landing Zone) model van Microsoft. In 2016 is de eerste stap gezet naar de gewenste infrastructuur van de toekomst. De servers en netwerkcomponenten zijn naar twee datacenters in Amsterdam overgebracht en deels naar de Cloud van Microsoft. Daarnaast wordt Office365 en Citrix Cloud gebruikt voor het aanbieden van de werkplekomgeving. 
 
In 2016 is dus de eerste stap naar de Microsoft Cloud (Azure) gezet, de omgeving is ingericht met verschillende subscriptions maar nog niet geheel volgens het huidige HUB SPOKE model. Met het uitzetten van deze opdracht willen we de stap naar de Cloud afronden. Dat wil zeggen dat we een Azure architect of specialist zoeken die samen met ons de huidige hybride ICT-infrastructuur aanpast naar het HUB SPOKE model van Microsoft. Het uitgangspunt hierbij is behoud van een hybride infrastructuur waarbij het on-premise datacenter dient als extractiepunt van en naar de Cloud en als schakel tussen verschillende netwerken zoals bijvoorbeeld Gemnet. Voor de achtergrondinformatie van onze huidige ICT componenten, zie bijlage.

Als basis voor deze opdracht hebben wij samen met Microsoft een voorbeeld van de Landing Zone aanpassing binnen de Azure tenant van Hollands Kroon opgesteld. Dit document dient als functioneel ontwerp (FO) voor deze uitvraag. Samen met de gezochte specialist(en) willen we aan de hand van dit FO komen tot een technisch ontwerp en een plan van aanpak en de implementatie ervan.

Taken/werkzaamheden:

 • Advisering op functioneel ontwerp en waar nodig aanpassen; 
 • Opstellen technisch ontwerp en plan van aanpak; 
 • Opstellen planning en sturing hierop; 
 • Inrichten en aanpassen van onze Azure Landing Zone volgens nieuw Microsoft Design; 
 • Inrichten en implementeren Azure Security componenten om AVG en BIO compliant te zijn (waaronder IAM), rekening houden met bestaande Citrix Cloud, Power Platform inclusief Dynamics; 
 • Aanpassen fysieke en virtuele netwerkinfrastructuur; 
 • Ontwerpen en Inrichten DMZ in Azure ; 
 • Omzetten huidige DMZ naar Azure DMZ, rekening houdend met koppelingen op vaste publieke IP-adressen;   
 • AD upgrade; 
 • Storage inrichten op basis van Netapp in Azure; 
 • Bestaande Back-up beoordelen en waar nodig aanpassen; 
 • Herzien procedures back-up/recovery en uitwijk; 
 • Inrichten monitoring complete ICT-infrastructuur; 
 • Opstellen en inrichten beheerprocessen t.b.v. team ICT HK; 
 • Optimaliseren, inzichtelijk en grip krijgen op Azure kosten; 
 • Beschrijven van een Exit strategie; 
 • Opleveren documentatie nieuwe inrichting inclusief architectuurtekeningen;   
 • Overdracht van de infrastructuur op basis van het principe train de trainer.

______________
Check out this vacancy


Spread the love